ETT ÖMSESIDIGT VAL

Hos oss är medarbetaren det viktigaste vi har. Vi anställer människor vi tror på, och gör allt vi kan för att få dem att trivas. Men utan er – kunderna – lyckas vi inte. Vi får de bästa ingenjörerna till oss genom att erbjuda spännande uppdrag och en familjär, social miljö, för vi är övertygade om att båda delar hänger ihop. Våra konsulter mår bra, har ett starkt driv och hög kompetens. Med Questate får ni hjälp i långa, omfattande uppdrag, eller i korta, intensiva projekt. Vi erbjuder kompetens inom en mängd olika inriktningar, och gör alltid allt vi kan för att hitta precis rätt person för jobbet, som vi utför på plats hos er, eller inhouse hos oss. Självklart finns en kontaktperson alltid nära till hands, vad det än gäller.

Våra tre huvudområden är:

  • Byggutredning
    När vi gör en byggutredning gör vi alltid dessa utifrån vår kompetens och erfarenhet av hur projekten borde ha styrts. Det faktiska utförandet och styrningen ställs i våra utredningar emot verkligheten och kontraktet. Vår utredning blir därför mycket konkret och mycket svår att bemöta för motparten vilket ofta resulterar i förlikningar eller domar till våra uppdragsgivares favör. Läs mer här>>
  • Projektledning
    I större projekt där projektledare/byggledare ställs inför allt färre tekniska frågor och i allt högre grad arbetar med upphandlingar, juridik, avtal, underentreprenörer, förhandlingar, avvikelser, uppföljning, rapportering och andra administrativa arbeten är våra projektledare som starkast. Därmed kan vi säkerställa genomförandet enligt plan och vår uppdragsgivare kan fokusera på sin kärnkompetens. Läs mer här>>
  • Ledningssystem
    Vi tror på att alla projekt och verksamheter kan kvalitetssäkras och öka lönsamheten om de utförs och styrs med stöd av ett väl anpassat ledningssystem. Vi utvecklar ledningssystem anpassade efter typen av projekt och verksamheten som kan och ska användas flera gånger varje dag. Systemen kan också fås anpassade och certifierade enligt etablerade standarder och normer. Läs mer här>>