Öppen, nytänkande, Professionell

Questate är ett Göteborgsbaserat konsultföretag som strävar efter att växa och se vår tillväxt som en stabil, dedikerad struktur som vi lägger till lite för lite i form av kunniga medarbetare, en utvecklande företagskultur och utmanande projekt. Denna utveckling kommer att vara till nytta både för oss och våra kunder.

Bolaget har utvecklats från en liten verksamhet till att bli en utav de ledande konsultförmedlaren, inom våra tre huvudområden, i Sverige på mindre än två decennier.

Bolaget grundades 2000, av Thomas Lundgren och Mikael Kullberg, och hade då som affärsidé att leverera konsulter till en törstande IT-marknad. IT-kraschen drabbade konsultmarknaden hårt, men trots detta fortsatte Questate att kämpa på. Under de första årens motgångar föddes samtidigt en kampvilja, en känsla som än idag karakteriserar företagskulturen. Questate vill fortsätta vara den personliga och pålitliga leverantören av kvalificerade och erfarna konsulter, till både offentlig som privat sektor.

Vår naturliga strategi kännetecknas av hjälpsamhet och enkelhet. Vi gillar att ta itu med utmaningar och hjälpa varandra och våra kunder att lösa alla typer av problem. Det är denna strategi som utgör vår grund och som ligger till grund för alla våra relationer, både inom och utanför företaget.

Sedan ett par år tillbaka är våra tre största verksamhetsområden Byggutredning, projektledning och ledningssystem vilket du kan läsa mer om här>>

Vet du förresten vad namnet Questate kommer ifrån? Det är en sammansättning av Question och Statement…

Kärnvärden, affärsidé och mål

Våra kärnvärden

Kompetens: Med kompetens menar vi förvärvade Kunskaper och byggda Erfarenheter.
Respekt: Med Respekt menar vi Förtroende för varandra och Integritet i uppdrag hos kunden.
Kvalitet: Med Kvalitet menar vi att alltid se till våra kunders bästa – inte agera Ja-sägare – och att upprättad Uppdragsspecifikation skall levereras.
Framåtanda: Med Framåtanda menar vi Motivation inför uppdraget och Självförtroende i våra roller.

Mål

Vi skall ha roligare än våra konkurrenter har.
Våra kunder skall känna ett större förtroende för oss än för våra konkurrenter.
Vi skall aldrig agera som ja-sägare – utan alltid se till våra kunders bästa.
Vi skall fortsätta att expandera med bibehållen lönsamhet och med eget kapital.
Vi skall, om möjligt, arbeta mer strukturerat och effektivt än våra kunder och speciellt våra konkurrenter.

Affärsidé

Vår idé är att genom att bygga upp ett mycket stort förtroende hos våra kunder få huvudansvaret för delar av deras affärskritiska verksamhet i projektform och genomföra dessa projekt med mycket hög integritet, kompetens och kvalitet.